Previous Next

Buwan ng Wika 2017-Ang Paglulunsad 
‘’Filipino: Wikang Mapagbago’’ 
 

             Ang wika ay isa sa mga pagkakakilanlan ng isang bansa kung kaya’t napakahalagang ito ay pagkaingatan at mahalin ng bawat mamamayang Filipino. Kasabay ng pag-unlad ng teknolohiya, sinisikap ng ating pamahalaan katuwang ang Kagawaran ng Edukasyon na mapanatiling buhay at maalab ang ating pagmamahal sa sarili nating wika kung kaya’t taun-taon ipinagdiriwang ang Buwan ng Wika tuwing buwan Agosto bilang pagpupugay na rin sa Ama ng Wikang Pambansa na si Manuel L. Quezon. 

             Ang tema para sa taong ito ay ‘’Filipino: Wikang Mapagbago’’ na may layuning mahikayat ang iba’t-ibang ahensiyang pampamahalaan at pampribado na makiisa upang maitaas ang kamalayang pangwika at sibiko gayundin upang maganyak ang mga mamamayang Filipino na pahalagahan ang wikang Filipino sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa mga gawaing nauugnay sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika. 

           Alinsunod sa nasabing pagdiriwang, naglunsad ang paaralang Interface ng iba’t-ibang paligsahan gaya ng paggawa ng poster, paggawa ng slogan, pagsulat ng sanaysay, tagisan ng talino at trivia question. Nilahukan ang mga ito ng mga mag-aaral mula ika-7 hanggang ika-12 baitang kasama na rin ang mga mag-aaral sa kolehiyo ng Interface Computer College. Alinsabay nito, naglunsad rin ng isang panayam o symposium para sa karagdagang kaalaman at kamalayan kung paano nagsimula ang wikang pambansa. 

            Ang lahat ay nakiisa upang maisakatuparan ang lahat ng ito at maabot ang ganap na kamalayan na mahalin at pahalagahan ang ating sariling wika, ang wikang Filipino. 

e-Learning

The flexible nature of elearning means that we are likely to encounter it in everyday life. Some people seek it out in for additional learning opportunities, and for career advancement. Interfacers: Login here

© 2016 Interface Computer College, All Rights Reserved.